Rezidence v paříži

Projekt

Když nás oslovili, zda bychom nechtěli udělat projekt v Paříži, tak jsme na to rádi kývli. Jednalo se o dodělání nových obkladů (paneling) ke stávajícímu obložení. Byla to výzva. Museli jsme nechat vyrobit naprosto identické frézovací hlavy podle stávajících profilů. Už ten začátek byl zajímavý, protože nešlo o nic jednoduchého. Zákazník trval na přesném navázání na stávající obklady. Vzhledem ke zkušenostem jsme se toho nebáli.

Než jsme začali vyrábět, navštívili jsme dvakrát dům v centru nedaleko Champs Elysées, abychom vše odzkoušeli na vzorcích. Když to majitel odsouhlasil, začala výroba. Ta byla velmi náročná, protože když se něco ke stávajícímu dodělává a ještě na takovou dálku, je to vždy obtížné. Museli jsme nechat vyrobit speciální skryté panty, aby se různé části obkladů otevíraly, ale při zavřeném stavu působily jen jako pevný obklad. Vše se nakonec povedlo a i přes náročnou montáž je realizace velmi působivá.

Jako druhá etapa tohoto projektu vzniklo točené stoupavé zábradlí a obklad zdi pod schodištěm. To dodává domu neuvěřitelnou noblesu! Celý interiér působí útulným a působivým dojmem. Jídelnu doplnil velký masivní dubový stůl s vídeňským vzorem, samozřejmě také z naší dílny. S naším pařížským zákazníkem jsme nadále v kontaktu a vždy se na nás obrací s dalšími projekty. Tento byl zatím nejrozsáhlejší.

Specifikace zakázky

Galerie

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Truhlářství Chodora s.r.o., IČO: 29158028, se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27586/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Truhlářství Chodora s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@truhlarstvichodora.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.