Výroba dřevěných
oken na míru

Výroba dřevěných oken
na míru

Na míru vám vyrobíme historická okna, ale i jednoduchá, špaletová a moderní okna. Barvu oken, zvolený materiál, tvar i styl přizpůsobíme vašemu přání. Naše zakázkové práce zahrnují i výrobu replik původních oken pro dobové vily a chráněné památky. Ozvěte se, s výrobou oken a dveří do historických objektů máme dlouholeté zkušenosti.

Druhy oken
na míru

Druhy oken na míru

V našem truhlářství vyrábíme zakázkový nábytek a dřevěné výrobky na míru. Nenajdete u nás sériovou výrobu a vše podléhá náročným požadavkům zákazníků. Co vyrobíme vám?

Naše realizace

Za téměř 30 let výroby kvalitního českého nábytku na míru máme široké portfolio realizací, které dělají radost nám i jejich majitelům. Prohlédněte si je a inspirujte se.

Druhy oken na míru

V našem truhlářství vyrábíme zakázkový nábytek a dřevěné výrobky na míru. Nenajdete u nás sériovou výrobu a vše podléhá náročným požadavkům zákazníků. Co vyrobíme vám?

Naše realizace

Za téměř 30 let výroby kvalitního českého nábytku na míru máme široké portfolio realizací, které dělají radost nám i jejich majitelům. Prohlédněte si je a inspirujte se.

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Truhlářství Chodora s.r.o., IČO: 29158028, se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27586/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Truhlářství Chodora s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@truhlarstvichodora.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.