Truhlářská výroba

Jako zakázková výroba jsme tu proto, abychom splnili vaše přání a představy, ať už se týkají nábytku na míru do různých místností nebo kanceláří, ale i výroby stolů, oken, dveří a dalších výrobků ze dřeva a masivu. Naši truhláři v Chotěšově u Plzně vám vyrobí originální nábytek podle individuálního návrhu tak, aby umocnil váš interiér.

Řemeslo

Velký důraz je kladen na kvalitu řemeslného zpracování. Veškeré produkty jsou ručně vyráběny a musí projít důkladnou kontrolou, než se dostanou ke konečnému zákazníkovi. Navíc díky dlouholeté praxi, odbornosti a s pomocí inovativních technologií ve výrobě vyhovíme i nejnáročnějším klientům.

Jak to děláme - od návrhu po realizaci

Vámi schválený návrh je pro nás pokynem ke startu výrobního procesu, v jehož závěru je hotový projekt. Abyste správně pochopili systém naší práce, pokusíme se vám některé detaily přiblížit.

Rozpracovaný návrh se dostává do rukou našeho konstruktéra, který veškeré parametry překreslí do počítačového programu VariCad. Výsledkem jeho práce jsou konstrukční data pro postup výroby a celkový souhrn potřebného materiálu pro výrobu, tzv. kusovník.

Obrovskou výhodou konstrukčního systému VariCad je efektivnější využívání strojového času a přesný popis výrobního postupu pro strojovou výrobu i ruční dílnu. Díky tomu jsme schopni zaručit jak urychlení výroby, tak i eliminaci chyb způsobených lidským faktorem.

Po vašem odsouhlasení výrobních výkresů zahajujeme výrobu. Tu provádíme na moderních strojích, které nám zajišťují přesné a kvalitní obrábění zvolených materiálů. Velký podíl činí také ruční výroba, kterou provádí naši zaměstnanci. Protože se naše firma zabývá i velmi složitými projekty, tvoří náš výrobní tým kvalitní truhláři a lakýrníci. Truhláři, kteří na projektu pracují, většinou i tento projekt montují a to proto, že ho znají od prvního říznutí až po konečné namontování. Tím eliminujeme problémy s předáváním informací ostatním zaměstnancům, kteří pracují na jiných zakázkách. Díky tomu můžeme zaručit bezproblémový průběh celé výroby a montáže vaší zakázky.

Následný servis

Pro naše zákazníky zajišťujeme také servis výrobků, které jsme pro ně vyrobili. Jde o dodatečnou údržbu jako je např. štelování dveří, opravy po odření nebo omlácení, údržba masivních pracovních desek a podobně.

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Truhlářství Chodora s.r.o., IČO: 29158028, se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27586/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Truhlářství Chodora s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@truhlarstvichodora.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.