DOPRAVA, MONTÁŽ,
SERVIS A ÚDRŽBA

Našim zákazníkům nabízíme nejen montáž, servis a údržbu, ale také zajišťujeme dopravu výrobků dodávkou VW Crafter.

Doprava

Dopravu našich výrobku zajišťujeme dodávkou VW Crafter. Jedná-li se o velký projekt, využíváme k přepravě externího a lety ověřeného autodopravce.

MONTÁŽ

Všechny naše výrobky si montujeme sami, což je důležité pro konečnou fázi projektu. Výrobky balíme do černé balící fólie, to z důvodu, aby při kontaktu se slunečními paprsky zůstala všude stejná barevnost.

Servis

Pro naše zákazníky zajišťujeme záruční i pozáruční servis. U pozáručního servisu jde o dodatečnou službu, jakou je např. seřízení dveří, opravy po odření nebo omlácení, opravu povrchu masivních pracovních desek a podobně.

ÚDRŽBA

Jelikož naše firma vyrábí většinou masivní a dýhované výrobky, na které používá k povrchové úpravě kvalitní tvrdé oleje od firem Ciranova a Osmo, můžete je bez obav omýt vodou a čistit běžnými přípravky určenými k čištění nábytku. Každou zakázku máme pečlivě evidovanou několik let v archivu, proto není problém vám nabídnout možnost prodeje různých barev a olejů, které byly na zakázce použité. Samozřejmě pokud budete mít zájem o barvy a oleje a nejste naším zákazníkem, nevadí. Rádi pro vás zařídíme, co bude v našich silách.

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Truhlářství Chodora s.r.o., IČO: 29158028, se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27586/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Truhlářství Chodora s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@truhlarstvichodora.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.