Park Hotel Popovičky

restaurace a recepce

Pro Park Hotel v Popovičkách jsme vyráběli hotelovou recepci a zařízení restaurace. Bylo to v době, kdy naše firma hledala směr, jakým se vydá. Věděli jsme, že nechceme vyrábět něco, co dělá každý, ale nemohli jsme sehnat zákazníky, kteří by si takový styl výrobků koupili. Dělali jsme vše, co šlo, a potom přišel tento projekt. Byla to v té době zakázka z říše snů. Konečně jsme se mohli ukázat a dokázat všem, kteří nám nevěřili, že to je ta správná cesta.

Celá zakázka se vyráběla z masivního dubu v té nejlepší možné kvalitě. Investora zastupoval designer a akademický malíř Oto Bláha (Chateau Mcely), který dohlížel na každý detail provedení. Zadní část recepce jsme dodali v surovém stavu a právě Oto Bláha na ni po namontování namaloval jeden ze svých krásných obrazů. V restauraci jsme vyrobili kompletní sestavu kójí ve tvaru U, které tvoří soukromí pro hosty a také všechny stoly. Kóje jsou oddělené předělovací stoupající stěnou, která vychází ze sloupu, který je osazen masivním dubovým a ručně vyřezávaným artyčokem. Těch je v restauraci několik a každý z nich je originál. Tento prvek jsme promítli i do skříně pro vinotéky a ve stejném provedení jsou i lampičky na každém stole.

Když jsme vše vyrobili a namontovali, věděli jsme, že jsme udělali maximum. I tak jsme měli obavy, aby byl investor spokojený. Ten od nás převzal hotovou zakázku bez jakýchkoliv výtek nebo reklamací. Díky tomu jsme si byli jisti, že je to směr, kterým chceme naši firmu vést a to se nám také daří.

Specifikace zakázky

Galerie

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Truhlářství Chodora s.r.o., IČO: 29158028, se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27586/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Truhlářství Chodora s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@truhlarstvichodora.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.