ANGUSFARM SOBĚSUKY

Restaurace

K zakázce pro Angusfarm jsme se dostali úplně náhodou. Vyráběli jsme pro jednu stavební firmu velké množství secesních dveří do krásného bytu na Vinohradech a ta samá firma dostala zakázku na přestavbu restaurace Angusfarm v Soběsukách. Od samého začátku jsme věděli, že to bude velmi těžké, protože majitel měl v plánu 1. 1. zavřít a 1. 2. znovu otevřít. V počátku nám to přišlo nemyslitelné, ale pouze do doby, než jsme osobně poznali pana Marcela Klause (majitele). Ten měl vše v hlavě neuvěřitelně zkalkulované a byl naprosto přesvědčen, že za měsíc přestaví celý objekt a opět otevře.

I když jsme sami měli termínově obavy, tak jsme zariskovali a do zakázky šli. Hlavní důvod byl, že jsme to chtěli dokázat a byli jsme zvědaví na spolupráci s panem Klausem. Vždy, když jsme se potkali, tak se ptal „Stíháte?” My odpověděli ano, ač jsme to měli napružené. Ale bylo pro nás důležité nevyvolávat paniku. Nakonec jsme měli vyrobeno a namontováno tři dny před otevřením! Je nám ctí, že jsme tuto zakázku mohli realizovat!

Díky tomuto projektu jsme rozšířili spolupráci s panem Klausem, který vlastní mimo jiné firmu Klaus Timber a.s., pro kterou jsme vyráběli kancelář ředitele a podílíme se na dalších realizacích.

Specifikace zakázky

Galerie

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Truhlářství Chodora s.r.o., IČO: 29158028, se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27586/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Truhlářství Chodora s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@truhlarstvichodora.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.