Korunní

Projekt

V roce 2015 jsme se potkali se zákazníkem, který kupuje různé nemovitosti v Praze a ty se snaží vracet do původního stavu. Jedná se vždy o zajímavé projekty a to nás zaujalo. Prvním projektem byla velmi atypicky řešená kuchyně v Korunní ul. Při zaměření jsme byli překvapeni přístupem zákazníka, který naprosto přesně věděl, co chce, a jakou má představu o výsledku. Tento přístup máme rádi, protože se s takovým zákazníkem skvěle spolupracuje. Kuchyni jsme vyrobili dle přání a spokojenost zákazníka byla natolik velká, že jsme následně vyrobili do bytu i krásné zádveří, šatnu a koupelnový nábytek.

To nám otevřelo dveře k dalším dvěma bytům na této adrese, kde byl rozsah zakázek obdobný. Každý z těchto bytů byl jiný, proto byl důležitý individuální přístup ke každé realizaci zvlášť. Následně jsme společně udělali další projekty, jako je např. vybavení dvou vilek na pražské Ořechovce a vybavení domu na Petřinách. Tohoto zákazníka dnes považujeme za jednoho z našich nejlepších.

Galerie

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Truhlářství Chodora s.r.o., IČO: 29158028, se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27586/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Truhlářství Chodora s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@truhlarstvichodora.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.