AOZ Augen-OP Zentrum,
Praxis Heidelberg

Projekt

Přišel za námi dlouholetý zákazník, že by potřeboval vyrobit kompletní nábytek do interiéru právě rekonstruované oční kliniky v Heidelbergu pro svého kamaráda Dr. Volze. Dodal nám plány, které zpracoval tým architektů z architektonické kanceláře 12:43 ze Stuttgartu. Celý tento projekt vedl architekt Lars Prokop. Když jsme uviděli celé zadání, řekli jsme si, že je to pro nás obrovská výzva, protože jsme ještě tak obsáhlý projekt nedělali.

Druhá věc byl krátký termín. Na celou zakázku byly tři měsíce! Na začátku jsme řešili provedení, dodávky a samozřejmě cenu. Čas rychle utíkal a termín nového otevření se blížil. Po zaměření a doladění začala výroba. Za něco málo přes dva měsíce jsme vyrobili a dodali naši dosud největší zakázku. Výroba běžela 6 dní v týdnu 10 – 12 hodin denně.

Po třech měsících od začátku řešení zakázky bylo hotovo a namontováno. Po dokončení jsme byli velmi mile překvapeni, když večer v den dokončení přijel Dr. Volz s manželkou, otevřel několik šampaňských a osobně nám poděkoval za perfektní kvalitní práci a splněný termín. Zakázka nám otevřela dveře k několika dalším projektům v německém Heidelbergu, švýcarském Lauenenu a Mörlenbachu. V roce 2017 vyhrála architektonická kancelář 12:43 za tento interiér 1. místo v German Design Awards.

Specifikace zakázky

Galerie

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Truhlářství Chodora s.r.o., IČO: 29158028, se sídlem Mantovská 162, 332 14 Chotěšov, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u  Krajského soudu v Plzni, spisová značka C vložka 27586/KSPL, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či dotazu.

Truhlářství Chodora s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti poptávkou 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na info@truhlarstvichodora.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.